Vores kunder er afhængige af luftens kvalitet.

DH-Teknik Aps er uvildige specialister indenfor tilført luft (ventilation) til krævende miljøer, som eksempelvis renrum/cleanroom, hospitaler herunder operationsstuer, laboratorier og produktion og øvrige miljøer hvor kravene til luftens kvalitet er i fokus.

Vi skaffer den rigtige luft i de rette mængder til det pågældende miljø. Vi mestrer ventilation, køl og styringer.

Vi leverer løsninger af høj kvalitet hvor drift, økonomi, klima og energiforbrug er indregnet.

Jeres luft og klima – Vores projektering, teknik og erfaringer.