LAF/TAF installationer.

Vi har stor erfaring med projektering, idriftsættelse / commissioning og service af LAF / TAF installationer. Det kan være en LAF installation over et operationsleje, eller i væggen eller en LAF bænk som kan beskytte emner mod kontaminering.

Beregning af luftmængder, dimensionering af anlæg med videre.

Vi har vores egen prøvestand med HEPA filtreret anlæg. Ved røgvisualisering bliver vi klogere på armaturer, underparter og poser. Ved at skrue på luftmængder og underparter tilegner vi os ny viden om, hvorledes vi kan optimere på flowet ved operationslejet eller i renrummet.

Vi udfører HEPA filter skift og integritetstest.

Røg visualisering og oprensningtid/recovery test.