Vi ønsker at bidrage til en øget kvalitet i hospitalsbehandlingen.

Vi vil bidrage til en systematisering af vedligehold og test af operationsstuer og laboratorier.

Luften på en operationsstue skal holde en given renhed. Som anbefalet af Forum for Sygehus, Teknik og Arkitektur (FSTA) eksempelvis. 

Normalt ledes luften gennem HEPA filtrerende enheder i loftet og luftstrømmene, Laminar Air Flow (LAF) eller Turbulent Air Flow (TAF) fejer ned over personale og operationsleje. 

For at vide, at luften er ren i forhold til gældende standarder og retningslinjer skal operationsstuens overordnede funktion kontrolleres.