Luftanalyser

Tegn på dårlig luftkvalitet/dårligt indeklima kan være lugt, hovedpine eller træthed ud over det forventelige efter at have opholdt sig i det pågældende miljø.

Vi måler og analyserer luften for at sikre en god luftkvalitet og et godt indeklima. Vi har erfaring med at udføre luftanalyser i stort set alle miljøer, eksempelvis laboratorier, på skoler, i produktionsmiljøer og kontorer.

Vi kan lave partikelmålinger, mikrobiologiske analyser, røgtest – visualisering og video dokumentation, VOC, DNA og CFU.